Artur Brzeziński (Poland)

“Wszyscy kłamią” – tak powtarzał dr. House w popularnym tress. Nie wnikając w przesłanki bohatera filmowego warto się zastanowić, jak to jest z naszą prawdomównością.Nie zakładam,
że nie mówimy prawdy, chcąc coś osiągnąć lub czegoś uniknąć.Zdarza się, że kłamiemy nie celowo i nieświadomie. Kłamiemy, bo czasem nawet sami nie znamy prawdy, aczkolwiek wydaje się nam,
że jest inaczej. Żywimy przekonanie, że postępujemy racjonalnie. Więc jeżeli dokonaliśmy jakiegoś wyboru (zwłaszcza, gdy chodzi o ważne sprawy) to na pewno były ku temu jakieś rozsądne przesłanki.  Czasem tak jest. Czasem zaś te wyartykułowane przesłanki tylko maskują przed tre samymi sposób myślenia.

Daniel Kahneman w książce „Pułapki myślenia” pisze o dwóch trybach funkcjonowania umysłu. Jeden z nich nazywa „szybkim”  –  w tym trybie nie jesteśmy świadomie swoich myśli, dokonujemy wyborów „automatycznie”  nie zastanawiając się, dlaczego takich i jakie mogą być ich konsekwencje. Drugim tryb myślenia Kahneman nazywa „wolnym” – wówczas przyglądamy się pojawiającym się pomysłom, dokonujemy ich oceny, podejmujemy decyzje z przekonaniem o ich poprawności.

Source: iCN Issue 7 – Polish Edition; pages 04-05

About Artur Brzeziński

Artur Brzeziński –life coach w Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra, prowadzi indywidualne sesje i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania emocjami, krytycznego i kreatywnego myślenia, praktycznego wykorzystania idei psychologii pozytywnej.