Dominika Miernik

Home/Tag:Dominika Miernik

Jak coaching międzykulturowy może wzmocnić twoje relacje osobiste?

Tags: , |

Dominika Miernik (Poland) Osoba żyjąca w innym kraju lub pracująca przez pewien okres poza krajem rodzinnym zmaga się na co dzień z wieloma różnicami kulturowymi. Wyzawania w międzykulturowych relacjach osobistych są nie tylko powiązane z różnicami językowymi, kompetencjami  lecz także naszym systemem wartościowym. Obejmują one zagadnienia zarówno biznesowe jak