Malgorzata Sieranski (Poland)

Kto z nas nigdy nie podlegał żadnej ocenie, ręka w górę! Hm, mam podejrzenie, North Face Cheap Sale  że nie wyrósł las rąk… Większość z nas pewnie potwierdzi, że jesteśmy oceniani „od zawsze”: przez rodziców, w szkole, na studiach, przez małżonków, teściów itd. Całe życie przystępujemy do egzaminów. Staramy się, bądź nie, w każdym razie ocena pojawia, jako stały element wszelkich naszych poczynań. Można by zatem stwierdzić, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Skąd więc obawy, niechęć, stres, a w najlżejszym przypadku, dyskomfort, gdy poddawani jesteśmy kolejnej ocenie?Tego nie wiedzą nawet najstarsi górale. Psychologowie prowadzą badania, wysnuwają wnioski, przypisują wzorcowe zachowania naszej osobowości, bądź wyznawanym wartościom, lecz wiedza najstarszych górali w tym temacie pozostaje na stałym poziomie. Oczywiście są osoby, które dobrze radzą sobie z informacją zwrotną, a nawet jej potrzebują, aby efektywnie funkcjonować. Niemniej nawet w przypadku tych osób, ocena może wywołać emocje, dlatego świadomość ich istnienia usprawni każdy proces oceniania.Szczególnie istotne jest uwzględnienie reakcji emocjonalnych w wyniku udzielania okresowej oceny pracownikom.Ten rodzaj oceny jest niezwykle ważny dla pracowników, menedżerów oraz całej organizacji. Wzajemne zrozumienie na pewno wpłynie pozytywnie nie tylko na atmosferę wokół samego wydarzenia, ale i na relacje zawodowe między oceniającym, a ocenianym.

Source: iCN Issue 7 – Polish Edition; pages 13-14