Justyna Dawiskiba Spaleniak (Poland)

Warto „różnić się pięknie”.Dotyczy to wszystkich relacji, nie tylko pc2000  międzykulturowych. Kluczem do budowania relacji opartych na otwartości jest rozróżnienie pomiędzy dostrzeganiem odrębności a ich oceną. Jeśli to pierwsze jest mostem w relacjach, to drugie − murem.Jak budować mosty?Dzięki słuchaniu szczerej odpowiedzi na najważniejsze pytanie: „Kim jesteś”? 

Bycie człowiekiem oznacza dla każdego z nas przynależność do klasy,

społeczeństwa, kraju, kontynentu i cywilizacji.

Claude Lévi-Strauss

Source: iCN Issue 7 – Polish Edition; pages 09-12

About Justyna Dawiskiba Spaleniak

Od kilku lat Justyna Dawiskiba-Spaleniak zajmuje się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym od ponad 2 lat coachingiem. Z wykształcenia jest psychologiem, coachem, trenerem, pracownikiem obszaru zasobów ludzkich.Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w korporacji oraz w firmie doradczo-szkoleniowej. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, Technische Universität zu Berlin (specjalizacje: Psychologia Kliniczna, Psychologia Pracy i Organizacji) oraz studia podyplomowe Zarządzanie Kadrami w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zgłębiała również swoją wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i psychologii na Uniwersytecie w Cardiff, Cardiff University, w Wielkiej Brytanii. Od marca 2013 posiada Certyfikat International Coaching Community.

Jej specjalizacje to: Coaching Managerski prowadzony w ramach pracy w korporacji, Coaching Osobisty oraz Coaching Kariery prowadzony dla klientów indywidualnych. Prowadzi również spotkania z klientami indywidualnymi z zakresu Coachingu Międzykulturowego i Językowego.

Dodatkowo posiada doświadczenie jako trener wewnętrzny. Jako pracownik zasobów ludzkich zajmuje się tematami związanymi z motywowaniem i oceną pracowniczą, tworzeniem ścieżek karier, badaniem postaw pracowniczych, komunikacją wewnętrzną, przekazywaniem wiedzy, rekrutacją oraz ośrodkami oceny i rozwoju. Ma doświadczenie jako kierownik projektów.

Od początku zdobywania swojej wiedzy i doświadczeń zawodowych jest zwolenniczką tzw. psychologii pozytywnej zorientowanej na poszukiwanie i wzmacnianie mocnych stron. Wierzy, że ten sposób patrzenia najbardziej sprzyja zdrowiu i czerpaniu satysfakcji z życia.