Joanna Pilatowicz (Poland)

Relacje romantyczne to prawdopodobnie jedne z najtrudniejszych a jednocześnie najbardziej atrakcyjnych interrakcji międzyludzkich. Pogłębianie kontkaktu z drugą osobą może dawać wrażenie, że przeglądamy się w lustrze i nie zawsze lubimy to, co widzimy. Tam, gdzie z innymi nie mamy problemu w komunikacji, w intymnym związku napotykamy czasem wydawałoby się North Face Outlet UK  absurdalne trudności.

“Z nikim innym nie miałem takich nieporozumień.” –  Ktoś może tłumaczyć. No coż, z nikim innym nie mieszka się, nie jest się tak blisko jak z partnerem.

“Taki/ taka jesteś,  ja to widzę, bo inni cię aż tak dobrze nie znają. ” – To być jeden z najprzykrzych argumentów jakich ktoś może użyć przeciwko nam w dyskusji.

Nieprzypadkowo zamieszkanie z partnerem jest testem jak dobrze para jest dobrana. Co innego jest spotykanie się na randki, a co innego jest bycie ze sobą, towarzyszenie sobie z dnia na dzień.

Source: iCN Issue 7 – Polish Edition; page 08

About Joanna Pilatowicz

Joanna Pilatowicz z wykształcenia coach, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz tancerka i nauczycielka tańca contemporary.  Obecnie mieszka w Niemczech gdzie współpracuje z teatrami i szkołami tańca, również jako choreograf i aktorka. Pisze artykuy do “Twojego Miasta”, polskiej gazety w Niemczech. Chociaż pisanie nie było jej pierwszym wyborem zawodowym, współpracowała również z magazynem „Access” w Hadze pisząc o emigracji. Dodatkowo zajmuje się malowaniem abstraktów.  Podróże i życie w różnych krajach, w multikulturowym środowisku wpłynęło bardzo na jej artystyczną ekspresję oraz osobistę filozofię. Najbardziej zainteresowana jest związkiem między filozofią, osobistymi wierzeniami człowieka a relacją ze światem, poznawaniem różnych kultur. Najkrócej mówiąc: jak nasze myślenie wpływa na naszą ekspresję w życiu w różnych dziedzinach: sztuce, związkach, pracy, itp.

Wkrótce na rynku polskim ukaże się jej książka”Opowieści z pogranicza światów”. Publikacja planowana jest na połowę kwietnia 2014 r.