By Mateusz Grzesiak (Poland)

Bez coaching dziś ani rusz! Stał się bowiem fundamentalnym sposobem rozwiązywania problemów emocjonalnych, związkowych i komunikacyjnych, a także jedną z popularniejszych metod planowania i osiągania celów. Jest procesem i zestawem narzędzi, w jakim klient z pomocą coacha przechodzi od sytuacji negatywnej w życiu do stanu oczekiwanego. 82% amerykańskich car Show menedżerów korzysta z usług coachów, uczą go na studiach wyższych, używany jest w biznesie, sporcie, sprawach życiowych, związkach i szeroko pojętej komunikacji.  Coaching ma ogromną przyszłość, więc Ty też zacznij korzystać z jego dobrodziejstw!!

Ponieważ każdy rodzic jest coachem dla swego dziecka, partnerzy dla siebie nawzajem, nauczyciel dla uczniów i sprzedawca dla klienta, dlatego Ty też zacznij bardziej świadomie pomagać innym. W tym artykule poznasz wiele przydatnych strategii dzięki którym będzie Ci o wiele łatwiej pomagać innym w rozwiązywaniu ich problemów, a także szybciej radzić sobie ze swoimi. Praktyka czyni mistrza, więc korzystaj z nich śmiało i pamiętaj, że brak działania może być gorszy niż jego podjęcie!!! 

Source: iCN Issue 3 (Life Coaching); pages 68-69