JAK MIERZYĆ SIŁĘ ZESPOŁU?

Home/Polish/JAK MIERZYĆ SIŁĘ ZESPOŁU?

JAK MIERZYĆ SIŁĘ ZESPOŁU?

Katarzyna Tyszko (Poland)

“Zysk jest dla firmy tym, czym pożywienie dla organizmu. Jest koniecznością, ale konieczność nie musi być celem. Kto nie je – umiera. Ale kto żyje, aby jeść, ten ma życie krótkie i ubogie. Z firmami jest podobnie.”

Prof. Andrzej Blikle – pracownik naukowy, informatyk, przedsiębiorca

Firma

Firmy stale dążą do podnoszenia efektywności działań i optymalizacji kosztów, dokonują tego wszelkimi znanymi sobie sposobami i używają wszelkich znanych narzędzi. Szukając możliwości rozwoju z natury rzeczy koncentrują się na obszarach uważanych przez ich liderów za konkretne, zaufane i dobrze rozumiane. Tymczasem znaczące zasoby leżą w ich zasięgu – czasem niedoceniane, bo niemierzalne. To zaangażowanie – siła, którą właściciele firm uważają za „kupioną” wraz z czasem pracownika. Jak ją obudzić i, co ważniejsze, utrzymać? Jak spowodować, by podwładni emocjonalnie związali się z biznesowym celem działania? By „dali z siebie wszystko”? Zaangażowanie nie jest funkcją czasu spędzanego przez pracowników w firmach. Zależy od tego, kim oni sami czują się w ramach firmy, w procesie realizacji jej celów.

Continue Reading HERE

Source: iCN Issue 7 – Polish Edition; pages 20-22

Translate »