Maria Kompanowski (Poland)

Relacje międzyludzkie to temat rzeka, ponieważ jego znaczenie jest mniej lub bardziej zrozumiałe dla jednych, a zupełnie zbędny dla innych. Jedno jest jednak znaczące. Mianowicie, budowanie relacji, istnieje od zarania ludzkości, a mimo to człowiek nadal ma z tym wielkie kłopoty. Najbardziej bliskim przykładem relacji i jakie one są, jest to, co dzieje się dziś na Ukrainie. Przykład ten jest bardzo drastyczny, ale jednocześnie odgrywający pełną, natychmiastową reakcję.

Zatem, zastanówmy się, co tak naprawdę jest relacją międzyludzką i jak się w tym wszystkim odnaleźć?

Relacje to związki międzyludzkie, to jest stan emocjonalny pomiędzy ludźmi, porozumiewanie się. Zapewne, można by wiele więcej określeń tutaj wyliczyć. Jednak w tym artykule, chciałabym omówić dwa podstawowe wątki relacji: Rodzina i Przyjaciele, Biznes, czyli praca.

Source: iCN Issue 7 – Polish Edition; pages 15-17