Report Despre Piata de Consultanta in Management Din Romania 2016-2017 Realizat de Amcor

Studiul pieței de consultanță în management din România este o inițiativă anuală a AMCOR, ajunsă deja la a zecea ediție. Realizat pe baza datelor culese în prima jumătate a anului 2017 de la 68 de firme participante, acest Raport asupra pieței de consultanță este o oglindă a modului în care firmele participante la studiu au perceput anul 2016, oferind totodată și câteva indicii cu privire la evoluțiile din 2017.

Realizarea unui studiu al pieței de consultanță în management din România este o sarcină dificilă, mai ales din cauzadiferenței foarte mari între numărul firmelor care au înregistrată ca activitate principală consultanța în management și numărul firmelor prezente în mod real în piață și care realizează proiecte de consultanță în mod constant. Astfel, în urma analizei globale realizate de către AMCOR asupra informațiilor disponibile la nivel național cu privire la toate firmele cu cod CAEN principal 7022 – „consultanță pentru afaceri și management” înregistrate și active în anul 2017, considerăm că dimensiunea reală a pieței de consultanță din România nu depășește 2,4 miliarde lei (550 milioane Euro) și cuprinde un număr de aproximativ 1.500 de firme active, cu un număr total de 14.000 de salariați. Această estimare include și activități de servicii externalizate, precum și anumite activități de consultanță în domeniul investițiilor financiare și M&A.

Studiul pieței realizat de AMCOR a inclus atât firme mari cât și firme mici și considerăm că este reprezentativ, prin rezultatele sale, pentru ansamblul pieței de consultanță.

În anul 2016 a continuat scăderea accentuată a pieței de consultanță în management, un procent de peste 70% dintre firmele participante raportând scăderi la nivelul cifrei de afaceri și al onorariilor încasate. Astfel, numărul firmelor mici, cu venituri sub 200.000Euro, a crescut cu 75%, în timp ce numărul firmelor medii și mari, cu venituri de peste 500.000Euro a scăzut cu peste 80%.

La nivelul celor 75 de firme membre AMCOR, scăderea cifrei de afaceri în anul 2016 comparativ cu anul 2015 a fost de 63% (Year on Year).

Firmele de consultanță au rămas și în anul 2016 profund ancorate în proiectele cu finanțare europeană, peste 80% dintre participanți raportând venituri din astfel de proiecte. Mai mult, pentru aproape jumătate dintre firmele participante fondurile europene generează peste 75% din cifra de afaceri. Această cvasidependență a generat de altfel continuarea scăderii accentuata a volumului afacerilor în 2016, în condițiile întârzierilor în lansarea proiectelor aferente noului interval de programare 2014-2020.

Piața de consultanță rămâne extrem de fragmentată și dominată de firme mici și foarte mici, ponderea firmelor cu mai puțin de 10 consultanți în studiul AMCOR fiind de peste 97%. Valoarea este foarte apropiată de procentul real de 93% calculat separat la nivelul tuturor firmelor de consultanță existente la nivel național și arată faptul că eșantionul de firme participante la studiu este reprezentativ pentru ansamblul pieței.

Și în anul 2016 s-a remarcat ponderea proiectelor de mică anvergură, cu durată sub 3 luni și necesitând maxim 2 consultanți.

Pentru anul 2017 piața manifestă un optimism clar, reflectat de ponderea de peste 70% a firmelor care estimează creșteri ale cifrei de afaceri, precum și de cele 40% care se așteaptă la creșterea onorariilor pentru consultanță (față de doar 6% care se așteaptă în continuare la scăderi). Acest optimism este strâns legat de deblocarea programelor de finanțare europeană, dar și a investițiilor, în special la nivelul administrațiilor locale.

Mulțumesc tuturor participanților la acest studiu, atât celor care au furnizat date cât și celor care le-au analizat și interpretat și vă invit să aflați în continuare modul în care piața de consultanță în management a evoluat în România în perioada 2016-2017.

Cătălin Hristea – Președinte AMCOR