от Катрин Прентис, ASC (IIC), България

Коучингът е за побеждаващите, а не за губещите

Мой познат ми разказа за своя приятелка, която работела с личен коуч. Открила неотдавна същността на коучингът и била много вдъхновена от начина, по-който процесът влияел върху живота й. Тя споделила въодушевлението си със свои приятели. И един от тях, който твърдял, че познавал какво е коучинг, възкликнал: “Похвално е наистина, че си откровена за факта, че си наела коуч за себе си. Повечето хора не обичат другите да знаят, че се нуждаят от помощ”. Това доста озадачило момичето и я накарало да се обърне към моя познат с множество въпроси защо някой би могъл да има подобно отношение към коучинга.

Когато чух за случилото, ми стана тъжно от очевадно неправилното възприятие към същността на коучинга.

Continue Reading HERE

Source: iCN Issue 3 (Life Coaching); pages 64-65