от Катрин Прентис, ASC (IIC), България

Коучингът е за побеждаващите, а не за губещите

Мой познат ми разказа за своя приятелка, която работела с личен коуч. Открила неотдавна същността на коучингът и била много вдъхновена от начина, по-който процесът влияел върху живота й. Тя споделила въодушевлението си със свои приятели. И един от тях, който твърдял, че познавал какво е коучинг, възкликнал: “Похвално е наистина, че си откровена за факта, че си наела коуч за себе си. Повечето хора не обичат другите да знаят, че се нуждаят от помощ”. Това доста озадачило момичето и я накарало да се обърне към моя познат с множество въпроси защо някой би могъл да има подобно отношение към коучинга.

Когато чух за случилото, ми стана тъжно от очевадно неправилното възприятие към същността на коучинга.

Source: iCN Issue 3 (Life Coaching); pages 64-65